Bibliography - Carl Fredrik Reuterswärd

(Swedish only)

Sammanställd och kommenterad av Leif Eriksson, i samarbete med Thomas Millroth.

Carl Fredrik Reuterswärd inledde sin karriär som ord- och bild-konstnär mycket tidigt.
Det skedde när han gick på Lundsbergs privata internatskola. Han debuterade i Svenska Dagbladet den 18 februari 1951 med dikten ”Tankar kring ett avsked” signerad ”Charlie”, 16 år. Den var inskickad till Tonårsspaltens lyrikpristävlan ”Min bästa dikt” för tonåringar upp till 18 år och pågick under januari-februari 1951. Tusentals bidrag skickades in. Charlie vann inte. Förstapriset på 50 kronor gav juryn till signaturen ”Elisabet”, 18 år. Men han hade påbörjat sin språkliga exposé.

1951
Svenska Dagbladet söndagen den 18 februari

Charlies offentliga debut lyder:

Tankar kring ett avsked

Röken
kommer stötvis.
Därframme från sardinburksvagn
blöta kyssar klöser
vilt
i avskedsstundens bittra strid
mellan sandkorn.
Droppa eller stanna = timglasparoll

Röken
kommer stötvis.
Därframme kramtionen
som förtär allt
utom
sig själv och den
rigorösa rösten.
Stäng grindarna.

Avskedsläten
flaxa omkring i luften
inbäddade i gröt
av rök.
Och
sakta glider järnkuber
på parallella
spindelben.

”Charlie”, 16 år

Lundsbergaren nr 4, 1951
I detta nummer av skoltidningen finns ett tidigt omdöme, förmod-ligen det första publicerade om Charlies bildkonst. I artikeln ”Lundsbergs konstnärer i närbild. Kommentarer till årets tecknings-utställning”, nämner teckningsläraren C-G Sundberg särskilt Charlies målningar: ”Av en alldeles egen art är de målningar Charlie Reuterswärd målar med en förvånande kapacitet. Denna av kubism och abstrakt konst påverkade stil tycker man antingen om eller inte. Själv får jag nog anse den tyda på en konstnärlig begåvning, och som skolteckningar är hans verk nog ganska unika.”
I samma nummer finns också en notis som meddelar att klasserna 25 och 35 tilldelats pris i teckningstävlingen som Folket i Bild anordnat.
Och på sidan 28 finns en bild av skolbandet där Charlie Reuterswärd spelar bas. Även om han inte fortsatte som basist återkommer instrumentet i hans bild ”Kontrapunkt, ikon” (collage och målning), 1952-53, en parafras på George Braques ”Contre Point” som Olle Grantah skriver om i sin ”Slutbok”,1991, ”Carl Fredrik Reuterswärd: Vem spelar på min basfiol? – De tidiga åren”.
På sidan 30 står det om tecknings- och fototävlingen.
”I den äldre tecknarklassen var det Anders Holmquist och Charlie Reuterswärd som främst konkurrerade om första plats. Bägge har framträtt som illustratörer i Lundsbergaren och bägge figurerar i teckningssammanhang på annat ställe i denna tidning. Charlie hade valt att i känt ’abstrakt-kubistiskt’ maner lösa uppgiften som en sammanfattande helhet.”
Dessutom meddelas: ”Kolibristerna – en nybildad grupp av fyra litteratörer bland Lundsbergs elever – kommer hädanefter att förfoga över två sidor i Lundsbergaren och på dessa införa dels egna opus och dels artiklar av allmänt litterärt intresse. Kolibristerna framträder inte med några stora anspråk; vi försöker var och en på sitt sätt och efter sin förmåga att locka fram några rent klingande ackord ur Apollons lyra. Svante Lundberg – Göran Ljung – Fredrik Ohlsson – Carl Fredrik Reuterswärd.” Kolibristernas vinjett är tecknad av Charlie Reuterswärd och signerad CR -51.
En dikt av Carl Fredrik Reuterswärd publicerades  i detta nummer.
Om Charlies tidiga debut och citerade omdömen har haft betydelse för hans fortsatta karriär skall jag inte gå in på här. Men en titt i bibliografin talar för sig själv. På annan plats beskriver jag hans artists’ books. En kategori som de flesta skribenter har förbisett när de skrivit om hans konst. Men mer om detta i artikeln ”Carl Fredrik Reuterswärds Artists’ Books och The Page as Alternative Space”, sidan 326.

1954
Reuterswärd, Carl Fredrik, Alfabetet, a – y, teckning 1954. En visuell dikt.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Poem A, aaaaaaaaaaaa, tusch 1954. En visuell dikt.

Reuterswärd, Carl Fredrik, ”Tio små dikter”, Bonniers Litterära Magasin 3/1954, Debutanter, Bonniers förlag, Stockholm.

Klara 1954, text Pär Rådström, litografier av SO Ehrén, H Holm, T Renqvist, CFR, J Fogelquist, B Liljebladh, L Rolf, S Claesson m.fl. Modins tryck.

1955
Reuterswärd, Carl Fredrik, Dikt, ”Dialog”, sid. 5. Debut i upptakt 3/1955.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Abra Makabra, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1955.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Det osynliga alfabetet, Paris 1955-56

1956
Reuterswärd, Carl Fredrik, Marockansk inventarielista,
All Världens Berättare nr 1, januari 1956.

Galerie Colibris internationella utställning, februari, katalog, Malmö.

Rausing, Birgit, Recension ”Internationellt i Colibri”.
”… vidare uppsvenskarna Öyvind Fahlström och C F Reuterswärd. De båda sistnämndas originalitetstörst tycks dock vida överskugga deras konstnärliga esprit. Särskilt gäller detta Reuterswärd, som roat sig med att måla i svart på plexiglas – effekt à la röntgenplåt – fästa denna bild mot en pappskiva med en avriven remsa självlysande rött emellan – effekt: kolorerad röntgenplåt. Associationerna till muskler och muskelfibrer – mycket riktigt, konstnären kallar kompositionen för Slaktarens orgel. Varför inte camera obscura?”, Kvällsposten, 18.2 1956.

Reuterswärd, Carl Fredrik. Dikt Simbert Dill och tigern. En av hans tidigaste alias. upptakt
2/1956.

Cederroth, Sigvard. Recension av Abra Makabra. Bonniers Litterära Magasin 3/1956, Stockholm.

Reuterswärd, Carl Fredrik. Från skilda distrikt. Fyra civila tankar, interiör av polisens väntrum sjätte distriktet. Ett protokoll tillägnat Bengt Ekerot. Bonniers Litterära Magasin,
nr 6/1956.

Cyrano, Paris november 1956. Lars Forssell text, Carl Fredrik Reuterswärd illustrationer. Cyrano gjordes i stort format och det enda unika exemplaret förvärvades av Gerard Bonnier och finns nu i bokförlaget Bonniers arkiv. Meningen var att den skulle ges, men så skedde inte. Se Visa stenar 1987 och Closed for holidays 2000, där CFR berättar historien om detta projekt.

Jaguer, Edouard, Phases 2, Paris, 1956.

1957
Reuterswärd, Carl Fredrik, Omslag till tre notblad Edition Harlequin 1957. Snurra min jord, Leo Ferré/Lars Forssell, Jag står här på ett torg, Boris Vian/Lars Forssell, Tio soldater, Olle Adolphson/Lars Forssell.

Forssell, Lars, ”Den absurde Reuterswärd”, Röster i Radio nr. 19, Stockholm 1957. CFR gjorde inslag i Lyriskt forum torsdagen den 5 maj, I lagens namn.

l’esperienza moderna 3-4, fasi dell´ esperienza moderna-phases d’éxperience moderna, Rom 1957. Omslag av CFR.

Wolgers, Beppe, Gissningar, dikter, Bonniers 1957. Omslag av CFR.

Reuterswärd, Carl Fredrik,
I lagens namn, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1957.
I boken ingår nedanstående protokoll tillägnat Bengt Ekerot publicerat i upptakt 2/57. Även Lyrisk tapet, En dag i orienten ingår. Den skrev han under ett besök i Alexandria 1956. Denna version föregick den som publicerades i
På samma gång 1961.

Forsell, Lars, Telegram (omslag och vinjetter CFR), Albert Bonniers förlag, Stockholm 1957.

Institute of Contemporary Arts Bulletin 81, Nov, London 1957.

Julén, Björn, Bonniers Litterära Magasin 5/1957. Recension av I lagens namn.

Frick, Lennart, Ultima, Årg. 1 nr 1, maj 1957. ”Debatt, Om poesi på omvägar (utkast)”,
(I lagens namn, Carl Fredrik Reuterswärd).

Wescher, H, ”Expositions”, Cimaise nr 2, Paris 1957.

Reuterswärd, Carl Fredrik, ”Françoise Sagans nya bil”. Upptakt 2/1957.

Reuterswärd, Carl Fredrik, upptakt 2/1957. Bankrån i Dublin. Ett protokoll tillägnat Bengt Ekerot”. Detta protokoll framfördes i Sveriges Radios Nattövning 11 november 1956 (insp. 15.10 1956, reds anm.) med Ekerot som rånare och författaren som detektiv.

Reuterswärd, Carl Fredrik, målningen Stäpp som utfallande helsidesannons på bakre omslaget för Gummesons Konst-galleri, Paletten 2/1957.
En unik annons för en 23-årig konstnärs första större separatutställning. Ett tidigt exempel på användning av sidan som ”Alternative Space”. Han formgav själv sitt vernissagekort, endast ett versalt ”R” prydde ena sidan i samma typsnitt som han använt på omslaget till I lagens namn.

Lindwall, Bo,  En saboteur, Konstrevy 4/1957, omslagsbild i färg – ”alternative space”.
Se också under ”Utställningar i Stockholm”. Konstrevy citerade vad nio konstkritiker skrev om hans utställning på Gummesons konstgalleri. Ulf Linde DN, Carl Molin DT, Hans Eklund AB, Eugen Wretholm MB, Gerd Reimers ST, Harry Källmark Dagen, Sven Lövgren MT, Lars Erik Åström Sv D, Claes Brunius Exp.

Jaguer, Edouard, text till katalogen Images Plexiques, Galerie la Roue, Paris och Institute of Contemporary Arts, London 1957. Images Plexiques är målningar på plexiglas. Transparenta objekt är skulpturer i plexiglas.

Adolphson, Olle, 13 visor/ton-sättningar till texter av Nils Ferlin, Bonniers 1957. CFR m.fl.

1958
Gustafsson, Ingemar (Ingemar Leckius), In absurdum, Aftonbladet 8.10 1958.

Experimental film competition
21 – 27.IV 58. CFR medverkar den 23.IV 58 med sin film Buffalo Bill, en nonfigurativ film om berättelsen om Buffalo Bill, 5 min 40 sek ”at 24 frames/sek”. Foto Stig Hallgren. Filmen visades i samband med Världsutställningen i Bryssel 1958.

Eklund, Hans, Johansson, Stig, Några linjer i dagens måleri, Riksförbundet för bildande konst, vandringsutställning 186. Lars Forssell skrev CFR:s text.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Dialog med räv, Physical Exchange, Moderna Museet 27.11 1958. Ljuset släcks ner. Reuterswärd kommer välklädd in på scenen med en räv under armen och inleder ett samtal med räven. Dialogen pågår i ca 15 minuter. En mycket tidig performance/happening invigningsåret, men ej omnämnd i Moderna Museets jubileumsbok, 1983.

Söderberg, Lasse, ”Kluven futurist”, Kulturkontakt 10/1958. Artikel om Carl Fredrik Reuterswärd som målare 24 år. Foto; Lütfi Özkök.

Reuterswärd, Carl Fredrik, (ur Album 1956) 4 teckningar, ”Wurf rap, Dooooojjjnk spa doooojjnk spla, Fffffffff-tooooooooommm, Sssssssssssssssssssssssplurg”. upptakt 1/1958.

Törngren, Erland, ”Pornografen vid skrivmaskinen
(à CFR-d och likasinnade)”,  Reuterswärd, Carl Fredrik, Brandseglet. upptakt 5/1958. Första akten ur pjäsen New York.

Reuterswärd, Carl Fredrik. Dikt. ”Hajskjortor”. Ord & Bild,
6-7/1958. Illustrerad med Hav.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Bonniers Litterära Magasin 6/58. ”Det absurdas poet. Målare som fått beröm i London och Paris och mottagits med någon tvekan i Stockholm.”

Reuterswärd, Carl Fredrik. Två dikter, Indisk insekt, Angående disciplinen ombord … Bonniers Litterära Magasin
6/1958.

Hultén, K G (Pontus) (red), Avante Garde Film Festival, Moderna Museet maj 1958. Apropå Eggeling. En samling korta uppsatser om film utgiven med anledning avavant-gard-filmserien i Moderna Museet, maj 1958. CFR medverkar med filmen Försvinnaren, 1957.

edda, Cahiers International de Documentation sur la Poésie et l’Art d’Avant-Garde, nr 1, Bryssel. Svensk korrespondent CFR. Dikt och bild ”Le cheval…”, översättning J & L Söderberg.

upptakt (red. Petter Bergman, Lasse Söderberg, Tomas Tranströmer), ”21 röster om 50-talet”, Nils Bolander, CFR, Brandseglet.

BOA no 2 Buenos Aires junio de 1958. Director: Julio Llinás. Corresponsales: Suecia:
I Gustafson (Leckius). Carl Fredrik Reuterswärd: Poema, 2 st: El caballo …, De pronto … Målningen Hippodromo de arenques ahuados, 1958 re-producerad på s. 33. Dikterna ingår i I lagens namn, 1957 och de som översatts till spanska är Hästen gäspade … och Oförmodat skrattade kommoden …

il gesto 3 rassegma internazio-nale delle forme libere. Redattori del terzo numero Enrico Baj, Sergio Angelo, Piero Manzoni a cura del movimento arte nucleare Milano via Teulliè 1 settembre 1958. Carl Fredrik Reuterswärd: målning 1958, utan titel.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Angående disciplinen ombord, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1958. Bokens motto är ”Minus en”. Den kalligrafiska dikten i edda 2, 1959, se ne-dan, och i Concernant la Discipline à Bord Edition Phases 1959 ingår inte i den svenska upplagan. Den sista avdelningen i Havsfrukter åt de deporterade i A. är kalligrafiska teckningar.

Kammarteatern uppför 1958 pjäsen Tyngdlyftaren, som ingår i I lagens namn.

Cederroth, Sigvard, Recension av Angående disciplinen ombord. Bonniers Litterära Magasin 19/1958.

1959
Åström, Lars Erik (red), Kring spontanismen, katalog, Riksförbundet för bildande konst, Stockholm. CFR:s text är hämtad ur Angående disciplinen ombord. Ett exempel på ”The Page as Alternative Space”.

Edström, Per, Forssell, Lars, Reuterswärd, Carl Fredrik m.fl., Dödssynderna: sju enaktare, Bonniers 1959.

Studentteatern, Stockholm sätter 1959 upp Bankrån iDublin och Brandsegel, se upptakt 2/57 och 5/58.

Reuterswärd, Carl Fredrik,Readers Digest, bokobjekt utfört i trä 1959. Se Malerbücher – Künstlerbücher, Bremen 2001, katalognummer 45. Readers Digest ingår i museets samlingar. Detta är de första av tre bokobjekt. Två utförda i trä 1959 och ett 1965. Finns även som teckning. Samlade verk, Porträtt av läsaren 1965, är utgiven av Bonniers i ett enda exemplar, som ställdes ut i Sandbergs Bokhandels skyltfönster i Stockholm. När den versionen offentliggjordes skrev Reuterswärd själv recensionen. Se Sydsvenska Dagbladet 15 april 1965 ”Reuterswärds Samlade”. Återgiven på s. 357.

galeriea krzystofory, april 1959. Jaguer, Edouard, Phases. Två verk av CFR avbildade.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Edition Phases, Stockholm 1959. Concernant la Discipline à Bord, upplaga 500.

Jaguer, Edouard, Pré-Fastes, katalogförord, Galerie La Roue, Paris 1959.

edda no 2 mars 1959. Cahiers intarnationaux de documenta-tion sur la poésie et l’art d’avant-garde, Bruxelles. Correspondants: Suède: Carl Fredrik Reuterswärd. CFRmed-verkar med den kalligrafiska dikten Concernanat la Discipline à Bord, 1959. Denna kalligrafiska dikt finns med i den franska upplagan av Concernant la Discipline à Bord, 1960, men är inte med i den svenska Angående disciplinen ombord, 1958. Ett exempel på ”The Page as Alternative Space”.

Brunius, Claes, ”Utställningschock av Fahlström och Reuterswärd”, Expressen, 8.4. 1959.

Reuterswärd, Carl Fredrik. Dikt. Med hedern i bakhåll. Bonniers Litterära Magasin, 9/1959.

Hvedekorn, Nr 2, Permild & Rosengren, Köpenhamn.

Åström, Lars Erik, ”Klar form och dunkel”, Svenska Dagbla-det, 10.4.

Kleberg, Lars, Pegasen 1959. CFR:s målning Elefanten är möjligen en fabel 1958. Han nämns även i Eva Embrings artikel ”Nutida måleri och skulptur i Europa”.

Perspektiv, Det danske magasin, november 1959 (red. Henning Fonsmark). ”To digte af Carl Fredrik Reuterswärd”, Interiör av polisens väntrum fjärde distriktet, Svårigheten att skriva jag. Den senare en kalli-grafisk dikt. Ännu ett exempel på ”The Page as Alternative Space”.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Konstrevy 2/1959. Helsides-annons på omslagets första insida. ”Carl Fredrik Reuterswärd april 1959 Gummesons Konstgalleri.”

Palmér, Torsten ”Reflexer, Stockholm”, Paletten 2, 1959. Recension av utställningen på Gummesons Konstgalleri april 1959.

Documento – Sud, Rassegna d’arte e di cultura avanguardia, 1959.

het kahier, 13 september 1959, Antwerpen. Dikt av CFR. Soudainement la commode… Översättning J och L Söderberg.

Moderna svenska författare, Åke Runnqvist, När-Var-Hur-serien, Stockholm 1959.

Tolv blå toner, En svensk jazz-antologi (red Stig Carlsson), Raben & Sjögren, CFR, dikt: ”Thelonious Monk”.

Bergmark, Torsten, Konstkrönika, Dagens Nyheter, 9.4.

Norman, Birger, ”Poeter på resa”, Fib:s Lyrikklubbs årsbok 1959, omslag CFR.

Lyrikvännen, årg. 6, nr 5-6.

Wretholm, Eugen. ”Den disciplinerade Carl Fredrik Reuterswärd”. Ord & Bild 4, 1959. Artikeln är rikt illustrerad. Öppna ögon målning 1958, Revolver teckning 1954, Pentatyk målning 1955-58, och detalj ur Pentatyk, Et ta soeur målning 1958 (tillh. E. Jaguer, Paris), Ett noshjuls avtryck eller den nya konstens cigarr målning 1959 (tillh. G Bonnier, Stockholm). Wretholm nämner även CFR:s kortfilm Buffalo Bill in 27 forms som stoppades av den engelska tullen i tron att det var en spionfilm. 1958 var den med på ”Compétition Internationale du Film Expérimen-tal”. Hans film Le Disparu (Försvinnaren) visades på Festival d’art l’avant-garde, Paris 1960.

Lybeck, S. ”24-årigt målarfenomen”. Hufvudstadsbladet nr 114, Helsingfors 1959.

”Painting and Sculpture Acquisitions”, Museum of Modern Art, New York 1959.

Pierre, J, Cahiers du Musée de Poche Nr 3 1959 och Nr 4 1960, Paris.

1960
Burbeck, Eivor, ”Filmfan på vift” om Försvinnaren 1957 av CFR. Gösta Werner, ”Utan namns nämnande” illustrerade med en ruta av CFR:s Buffalo Bill 1957. Katalog för Arbetsgruppen för film, Tierp 1960. Katalogen innehåller också uppgifter om hans film A nice old lady 1959 med bild.

50 talslyrik, Bonniers. Nytt urval av Folke Isaksson och Göran Palm. ”Hajskjortor” av CFR.

von Holten, Ragnar, N. 2 Inverno, Front Unique, Milano 1960. ”En Suède: du surréalisme malgré tout”. En målning av CFR reproducerad.

Haglund, Leif, ”Dikt och analys”. Lyrikvännen, 4/60. ”Hajskjortor” av CFR.

Documento – Sud, Rassegna d´arte e di cultura d’avnaguar-dia, november 1960. Foto på CFR när han rusar över gatan med en tavla under armen.

Winkel-Magnussen, ”Interart 1960”, Förord Edouard Jaguer, artikel av CFR. Köpenhamn.

Jaguer, Edouard, ”La face inconnue de la terre”, La Galerie Saint-Laurent, Bruxelles 1960.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Dikt Rörelse, illustrerad med teckning. Sju kor: Hildur, Beda, Blomma, Saba, Rosa, Charlot-ta, Märylyn. Bonniers Litterära Magasin 9/1960.

Phases, Cahiers internationaux de documentation sur la poésie et l’art d’avant-garde Nos 5-6. Paris, Janvier 1960. CFR Poèmes et reproduction, dikt La nuit… (ur Concernant…), La petit…, målning Et ta soeur, Stockholm 1958.

Ragon, Michel, ”L’actualité à Paris”, Cimaise 7e année no 47, ”art et architecture actuels”. Recension av CFR:s utställning på Galerie La Roue, Paris.

Surrealist Intrusion in the Enchanters Domain, utställning arrangerad av André Breton och Marcel Duchamp på D’Archy Galleries, New York 1960. Texter Jaguer, Edouard m.fl. Jaguer skriver om CFR:s målning Des mondes vus a la loupe 1959.

Informell konst och spontanism, Västerbottens läns konstförening, 20 – 28 november 1960. Öyvind Fahlström, CFR, Anders Österlin. Biografi över CFR, som ställde ut målningar och en sekvens till tecknad film.

1961
Rörelse i konsten, K G Hultén, katalogredaktör och kommissarie, Moderna Museet, Stockholm 1961. CFR saknas i förteckningen över medverkande konstnärer. I den svenska upplagan av katalogen är den ursprungliga versionen av skulpturen Mascot 1961 reproducerad. Den blev gjuten i brons 1967. Efter gjutningen fick CFR tillbaka kläderna och Marcel Duchamp fick repet, som hängde i hans ateljé tills han avled 1968 (den hänger fortfarande där).

Svenskt Konstnärslexikon, band IV, artikelförfattare R. v. H. (Ragnar von Holten), Allhems Förlag, Malmö 1961.

Document Aspect 61, katalog, Liljevalchs, Stockholm, 1961.

Reuterswärd, Carl Fredrik, På samma gång, Bonniers, Stockholm, 1961.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Essayer, Bonniers Litterära Magasin 8/61. Jämför med
På samma gång, se även Snille & Smak, Ekbom, Torsten, Bild-storm, 1995.

Höglund, Bengt, Recension av På samma gång. Bonniers Litterära Magasin 10/1961.

Michaux, Henri Rörelser, översättning Ulf Linde och Carl Fredrik Reuterswärd. Moderna Museets Bulletin 5/1961. Den finns även som särtryck, tryckt hos Tr Björkmans Eftr, Stock-holm.

Nirje, Bengt, Tre temperament – en linje.

Linde, Ulf, Le Picrique et Monsieur Reuterswärd, katalog Galerie Lucien Durand och Galerie La Roue, Mai, Paris.

Boudaille, G, ”Expositions”. Cimaise 54/1961, Paris.

Franca, J A, ”Expositions”. Cimaise 54/1961, Paris.

”Konst i kalkylerna”, Industria 12, Stockholm 1961. Om CFR:s utsmyckning av Margarinbolagets kontor i Stockholm.

Pierre, José, ”La Malle de Reuterswärd”, illustrerad med en detalj av CFR:s målning La Malle, 1960, edda no 3 Bryssel 1961. (Omslag CFR).

Reuterswärd, Carl Fredrik, Commissariat de Police. Salle d´attente du IVe district de Stockholm. edda 3, Bryssel 1961.

Linde, Ulf, ”Samtal med Marcel Duchamp”, Dagens Nyheter, 10.9. 1961.

Gruppo Phases, dublettkatalog Galleria Schwarz 2 –14 maj 1961. Phases, Milano.

Galerie Blanche,  katalog final vid V Trädgårdsgatan, Stockholm 1961.

Ruotsin Nykytaidtta – Yngre svenskt måleri, katalog från Riksförbundet för bildande konst – Suomen Taidekataemia – Finlands konstakademi 12/1961.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Konstrevy 5-6/1961. Omslag originalkomposition.

1962
Reuterswärd, Carl Fredrik, Soap-Opera 1962. Artists’ book. Även illustration till en av Olof Lagercrantz sju artiklar om James Joyce roman Odysseus i Dagens Nyheter 1969, och då med titeln Gravyr på tvål. Fem av artiklarna var illustrerade med verk av CFR, alla med referenser till hans artists’ books. Se artikel ”Artists’ Books och The Page as Alternative Space”, s. 326.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Svensk-Franska Konstgalleriet april-maj, Stockholm. Han formgav den sexsidiga foldern själv. På framsidan finns en vinjett, som beskriver galleriets entré. En prickad linje leder in i galleriet i form av planritning. Med hjälp av handskrivna bokstäver A – R får vi veta var verken är placerade i lokalen. Titlarna på verken är A, B, C osv till R. Ett annat exempel på en trycksak som använts som ett alternativt utrymme för ett konstverk.

Johnson, Ellen H., ”A decade of Swedish Painters”, arts magazine, March 1962, New York.

Söderberg, Rolf, Introduction to Swedish Art, Moderna Museet, Stockholm och The Swedish Institute for Cultural Relations 1962.

Linde, Ulf,. ”Händelser i långa banor”. Recension av utställ-ningen på Svensk-Franska Konstgalleriet. Dagens Nyheter 18.4 1962.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Fahlström, Öyvind, Happening i Hylands Hörna, Sveriges Radio TV 7.11 1962 klockan 22.05 – 23.05. Den första happeningen i svensk TV.

Neander, Sven, ”Konstnärer – Öyvind Fahlström och Carl Fredrik Reuterswärd – chockade Hörnans publik, Nu måste Lennart Hyland byta telefon-nummer”. Aftonbladet 8.11 1962.

Holm, Hans Axel, ”Konsten i dag”. Dagens Nyheter 9.9. 1962. Något bearbetad publicerad i Holm, Hans Axel, Svenska Bilder, Bo Cavefors Bokförlag, 1963.

Crispolti, Enrico, Alternative attuali: Pittura e scultura, Edizione dell´Ateneo, Rom 1962.

Guggenheim, Peggy, ”1A Mostra internazionale”, Galleria Bevilacqua La Masa, Venedig.

Högestätt, Eje. Katalog Nordisk konst 1962. Lunds konsthall, Lund.

Avantguardia Internazionale, Galleria Schwarz, Milano 1962.

”Twelve Swedish Painters”, American Federation of Arts, New York 1962.

Ashton, Dore, ”Exhibition at the American Federation of Arts”. Studio, New York dec. 1962.

1963
Reuterswärd, Carl Fredrik, New York Herald Tribune,
19–20 januari.1963. Annons ”CARL FREDRIK REUTERSWÄRD Closed for holidays 1963–1972”.

Information Svenska Institutet, 4/63. ”Svensk konst till utlandet” (12 Swedish Painters), Stockholm.

Fluxus, Anaesthetesia. Doften av Charlie Lavendel, Allé-teatern 1963. Charles Lavendel alias CFR sprutar lavendelolja i salongen varefter han försvin-ner. Se boken CFR LX 1994 och arrangören Bengt af Klin-tebergs beskrivning av händel-sen. I Closed for Holidays berättar CFR sin version av händelsen och sitt samarbete med vännen Daniel Kallos.

Holm, Hans Axel, Svenska Bilder, 10 konstnärsintervjuer, Cavefors. Intervjun med CFR hade varit publicerad i Dagens Nyheter 1962, se ovan.

Edwards, Folke (red.), Paletten International, ”Swedish Art Since 1945”, Göteborg 1963.

Grandjean, Jean, ”Kollektivet slår igenom på den spännande tredje biennalen i Paris”, Konstperspektiv 4/63.

Exposicion Phases, Llinás, Julio, ”A los visitantes a los pintores a los critícos”, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 1963.

Poésie ouverte, 38 phanotmas 40. Gassiot – Talabot, Gérald, ”Les Soirées du Domaine Poetique (Paris – Stockholm – Londres)”, Bryssel 1963. CFR:s bidrag var En Meme Temps.

384 mostra del Naviglio, Galleria del Naviglio, Milano. Linde, Ulf, ”Le Pcrique et monseiur Reuterswärd”.

Hultén, K G, ”Jeunes peintres danois et suédois”, L’Oeil d’Art, Lausanne no 96. februari 1963.

S.M.M. (Martini, Stello Maria), Linea Sud, 1963 anno 1 – N. Zero. ”Carl Fredrik Reuterswärd”.

Stark, Ulf, ”Dax för … Konkret poesi!”, Origo 7-8, Stockholm.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Illustrerad dikt Tax’ Amore. Dagens Nyheter 4.8 1963. Apro-på Tax’ Amore skriver med kand Sven Britton ett inlägg
”JA ELLER NEJ” till tidningens redaktion. Han får svar direkt av IW (Ingemar Wigelius) som försvarar publiceringen.

G. Kanal/C F Reuterswärd, VIP Göta Kanals observationer utgivna och försedda med en akterspegling av Carl Fredrik Reuterswärd, Bonniers, Stockholm. Omslag Håkan Lindström. I boken ligger en rättelselapp. Till recensenterna medsände Bonniers ett rättel-sebrev daterat den 27 septem-ber 1963. Två effektiva sätt att få folk att läsa VIP. Se repr. s. 358–359.

Ekbom, Torsten, Recension av VIP. ”VIP: Vernissage i pop”, Dagens Nyheter 4.10 1963.

Enqvist, Per Olov, recension av VIP. ”En bok är en bok”,  

Nylén, Leif, Recension av VIP, ”Marknadsnoteringar”, Stock-holmstidningen 4.10 1963.

Nilsson, Björn, Intervju med CFR, VIP, ”Jag ger läsaren ett positivt tjuvnyp!”, Expressen 6.10 1963.

CFR Håller Tal & Tand för Tunga, AB Bonniers Författar-skivor, Stockholm 1963. En EP skiva. Sida 1: Tidsignal, 1963, Tänk om alla människor, 1956, Tänk om man fick en tand, 1956. Ur I lagens namn 1957; Ni måste överraska Ert uppträdande. Ur Vitt, Angå-ende disciplinen ombord,1958. Kärlekens lathund (Tax’ amore) Dagens Nyheter aug 1963, Errata Bonniers Litterära Magasin mars 1963, Interiör av polisens väntrum, (skriven vid ett besök på polisstationen, maj 1954), publicerad i I lagens namn 1957, På samma gång 1961, (Den ursprungliga ver-sionen skriven i Alexandria, Egypten 1954. Publicerad som Lyrisk tapet – En dag i orien-ten i I lagens namn 1957”. Essayer först publicerade i Bonniers Litterära Magasin oktober 1961. Sida 2: ”Prosa” inträdestal i Svenska Akade-mien 1960.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Auktion på gädda, Moderna Museet. Lars Hillersberg anländer berusad och ropar in den genom att gasta ”Danmark”. Moderna Museet, dokumentation 4.1. 1963. Sänt i Sv Radio TV, Lilla Journalen 9.11. 1963. Se även Closed for holidays, 2000, där Reuterswärd mer ingående beskriver vad som hände och de olika buden.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Kalender 365 x 1 januari 1963, Bookwork.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Snille och Smak (Thinking is digestion – Wittgenstein), 1963. Bookwork. Ett exemplar finns på Moderna Museet, Stockholm, och ett på Stedelijk, Amsterdam.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Exercise, You are reading what I have censored, 1963. Book-work. Denna ordlek förekom-mer i en rad olika varianter, på svenska och engelska. En av de senare är tryckt på Pers-torpsplatta. Se repr. s. 329.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Dikter. Lektioner. Errata. Tango. Exercis. Bonniers Litterära Magasin 3/1963. Mil av möjligheter. Ett invariant tillstånd; där vi som betraktare ser något annat än det vi lärt oss t.ex. i Ludwig Wittgensteins Tractatus… där han avgränsar vad vi kan tala om: ”The world is all that is the case”, för att återkomma till samma sak i den sista paragrafen: ”What we cannot speak about we must pass over in silence.” Alltså ett slutet rum av präglade beteenden och inlärt språk. Men det är det som finns utanför vi måste tala om. Den poängen har Reuterswärd insett. Den osynliga dimensionen. Eller för att referera till mig själv ”I det vi redan vet uppenbarar sig inget nytt.” På omslaget till Nya linjer 1966 har CFR tecknat en blå fyrkant med en liten öppning nere till vänster för sin exit, märkt CFR. Hans skiljer sig helt från de andras diagram och visar på vad vi måste göra. Att allt är invariant. Se repr. s. 357. Eller som han säger ”Tänk om alla människor i världen liknade varandra – utom nio”, eller Minus en för att referera till Angående disciplinen ombord.

Berefelt, Gunnar, ”Konsten att väcka uppmärksamhet”. Ord & Bild 2/31963. Berefelt vädrar sin irritation över att CFR i TV 1963 besvarar frågorna med hjälp av ett ”Jo” som dubbel-textat uppenbarar sig dels vid hjärttrakten och dels vid mungipan. Det rör sig om en dunkel happening. Det förekommer även ett ägg som tas ut ur Reuterswärds mun, det bits av och ställs på bordet (utfört 1961). Columbi ägg. En äggkastning som träffade rätt. CFR arbetar med humor och förtydligade sig med ett lysande genmäle ”Skådebanan (I stället för genmäle)”. Bilden föreställer en banan på en låg svart sockel. Bredvid står en ask Solstickan som ett jämförande mått. Med tändstickor kan man tända ljus. Se repr. s. 343.

Nylén, Leif, Pristävling sidan 112. ”Sänd genast ERT omdö-me om CARL FREDRIK REU-TERSWÄRD. Välj (1) bland nedanstående svenska ord. Samtliga sammanfallande omdömen kommer att prisbelönas med ett originalverk av Carl Fredrik Reuterswärd. Osignerat omdöme beaktas ej. Till Palettens redak-tion senast 30 november 1963.” CFR tillhandahöll tre priser. Hår från en pensel, hår från huvud, och ett könshår. Paletten III, 1963.

Nylén, Leif, T CFR M FL. Paletten III 1963. Denna liksom ovanstånde, vilka utgjorde ett uppslag på sidorna 112-113 i detta nummer av Paletten, är utmärkta exempel på verk där CFR använt The Page as Alternative Space. Ett textuellt konstverk inom ramen för den konceptuella konsten. På sid. 113 återfinns följande textcitat av CFR: ”Man säger: ’Det finns alltid en framsida och en baksida.’ Jag skulle vilja hävda: ’Det finns hur många baksidor som helst. Framsidorna är det värre med. Det kommer an på Er själv. Har Ni kollat ert utseende idag?”

Höglund, Bengt, ”Men ett bar som aldrig känt fresiors doft…” Recension av Göta Kanal – C.F. Reuterswärd VIP, Bonniers 1963. Bonniers Litterära Magasin 9/1963.

Reuterswärd, Carl Fredrik et al, Arts du langue, Octobre 1963, Biennale de Paris, Poésie & Théâtre. Nouvelles tendences. CFR medverkar med ”Exercis, Essäer, En meme temps, Happening avec un brouchet”.

Reutersvärd, Oscar, ”Karaktärs-studie av Oscar Reutersvärd”, Konstrevy 4/1963.

Pierre, José, ”Image à cinque Branches”, förord till katalog, Galerie Mathias Fels, Paris 1963.

Lambert, J.C., Phantomas 38-40, Bryssel 1963. En même temps, Poésie ouverte.

1964
Reuterswärd, Carl Fredrik m.fl., Moderna Museet 28.9–18.10 1964 ” (svisch), Nationalmuseets utställnings-katalog nr 292.” Utställningen visades på bilddikter av konstnärer och poeter. Dessutom hade man Bildljud-dikt-kvällar” den 7.10., 14.10 och 4.11 1964 på Moderna Museet. Reuterswärd hade klistrat fast sandpapper på hakan och överläppen och rakade sig med mikrofonen. Ett ljud-verk uppstod. Svisch besökte även andra orter, bl.a. Lund 1965. CFR beskrivs som målare, filmkonstnär och poet.

Ekbom, Torsten m.fl., svisch, Kerberos förlag, Stockholm 1964. En antologi med bidrag från samtliga i gruppen.

Reuterswärd, Carl Fredrik Göta Kanal Avskrift utan följesedel. Bonniers Litterära Magasin 3/1964. Ännu ett idékonstverk inom ”The Page as Alternative Space”.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Andouille, edition Schwarz, Milano 1964. Andouille betyder på franska kött- eller leverkorv; tobaksrulle; som slang idiot eller penis. Utgiven samma år som Får i kål fast skrivet med franska televerkets bokstaveringsnamn. Se repr. s. 341 och den sv. s. 346-347.

1954–1964, Galleria Schwarz, Milano. Katalogen innehåller uppgifter om Reuterswärds Andouille. I samma katalog presenterar Arturo Schwarz sina editioner av Marcel Duchamps samtliga Readymades på 50-årsdagen av det första 1914.

Barbarber een keuze uit dertig nummers, Em. Queido’s uitge-vereij N V Amsterdam 1964. CFR Beweging (Rörelse med teckning av 7 kor). CFR medverkade flera gånger i denna tidskrift, 1965, 1966, 1971, 1972 och 1995. Se även Bonniers Litterära Maga-sin 9/1960.

Bernlef, J, CFR, Barbarber, Amsterdam 1964.

Phases,  Musée d’ixelles – Bryssel Du 18 Octobre au 15 Novembre. Catalogue de l´exposition Bryssel 1964.

Lambert, Jean-Clarence, ”l’art suédois appartient à la vie quotidienne”. La Galerie des arts No 13, février 1964.

Jaguer, Edouard, Museu de Arte Contemporanea da univer-sidade de Sao Paulo, ”Acesso”, 1964.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Léger, lärare. Katalog, Moderna Museet, Stockholm 1964.

Steen, Vagn, ”Annoncer læst som Digte”, Jyllandsposten, 7.8. 1964.

Zern, Leif, ”Ta vad ni vill och jämför VIP”, Uppsala Nya Tid-ning, 19.6. 1964.

”Nya jäsningar”, Dagens Nyhe-ter, 3.10 1964.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Historien om en punkt, om utsmyckningen för Dagens Nyheter 1964. Tänk om • smet sin väg från sin plats bakom N:et. Se repr. s. 352.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Får i kål, skrivet med televerkets bokstaveringsnamn: Filip Åke Rudolf Ivar Kalle Åke Ludvig Adam Ludvig Adam Bertil Ur-ban Ludvig Ludvig Erik Niklas = ”Får i kål à la Bullen”. Bonniers Litterära Magasin 7/1964.
Se även Andouille ovan.

1965
Hökby, Nils Göran, ”När orden rör på sig”, Gefle Dagblad 16.1.

Carl Fredrik Reuterswärd blir professor i måleri, Svenska Dagbladet, 30.10.

Leckius, Ingemar, ”Den sällsamma verkligheten”, Aftonbladet, 2.4.

Eklund, Hans, ”Den tragikomiske von Hancken”, Arbetarbladet, 3.9.

Lunds konsthall, ”Le Merveilleus Moderne/Det Underbara Moderna/Det Underbara Idag”, inledning Eje Högestätt. Katalog. Omslaget till katalogen är utformad som en EP-skiva med ett centrumhål som går igenom alla sidorna; runt skivan är mar-kerat att man skall klippa ut skivan. När den spelas spelas hör man John Melin klippa olika sorters papper.

Zetterlund, Monica, Ohlander, Sölve, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18.3 1965.

Nanne-Bråhammar, Marianne, ”Det underbara moderna”, Arbetet, 24.3 1965.

Lindegren, Erik, Herr von Hancken, operalibretto efter Hjalmar Bergmans roman, Bonniers. Omslag och vinjetter samt illustrationer efter Reuterswärds kostymskisser.

Age., ”Herr von Hancken är största rollen i operalitteraturen”, Dagens Nyheter 20.8 1965.

Suza, ”Herr von Hancken, Största huvudrollen i operalitteraturen”,  Svenska Dagbladet, 20.8 1965.

Signaturen Absalon (Hans Axel Holm), ”Ett fyrverkeri brakar loss”,  (Carl Fredrik Reuterswärd och Herr von Hancken). Dagens Nyheter, 1.9 1964.

Isacson, A, ”Musikexperter från hela Europa till Operans största satsning”, Aftonbladet, 1.9 1965.

Opperud, IM, ”Nu händer det spännande saker på Operan”, Expressen, 1.9 1965.

Hähnel, Folke, ”Herr von Hancken Bergmans och Lindegrens”, Dagens Nyheter 2.9 1965.

Aare, Leif, Kavaljer von Hancken högt kort i Djävulens patiens”, Stockholms Tidningen 3.9 1965.

Broman, Sten, ”Herr von Hancken på Kungl. Teatern”,  Sydsvenska Dagbladet, 3.9 1965.

Broman, Sten, ”Herr von Hancken, en stor festkväll”, Syd-svenska Dagbladet, 3.9 1965.

Eklund, Hans, ”Den tragikomiske von Hancken”, Arbetar-bladet 3.9 1965.

Engländer, R, ”Herr von Hancken – fascinerande konstnärlligt dokument”, Uppsala Nya Tidning 3.9 1965.

Fischer, Lilie, ”Herr von Hancken – årets operahändelse”, Barometern, 3.9 1965.

Hellquist, Per-Anders, ”Operan om von Hancken – tragedi trots allt”, Svenska Dagbladet 3.9 1965.

Hähnel, Folke, ”Blomdahls von Hancken – rolig men inte folklig”, Dagens Nyheter 3.9 1965.

Jansson, Henrik, ”En opera om människan”, Arbetet, 3.9 1965.

Linde, Ulf, ”Reuterswärds lysande visioner”,  Dagens Nyheter, 3.9 1965.

Linder, Erik Hjalmar, ”Herr von Hancken”, Göteborgs Posten, 3.9 1965.

Thoor, Alf, ”En bit av von Hancken”, Expressen, 3.9 1965.

Åstrand, H, ”Don Quijote i Svenska Dräkten”, Kvällsposten, 3.9 1965.

Johansson, Björn, Herr von Hancken, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 4.9 1965.

Joachim, J, ”Von Hancken”, Die Welt, 4.9, Berlin 1965.

Tideström, Gunnar, ”Från Homeros till Carl Fredrik”, Dikt och Bild, Svenska Dagbladet, 8.9 1965.

Janzon, Åke, Herr von Hancken, Bonniers Litterära Magasin, 1965.

Thulin, Sonja, ”Carl Fredrik den Store”,  Idun-Veckojournalen nr 32, 13.8 1965.

Lange, Dagmar, Herr von Hancken, Vecko-Journalen nr 35, Stockholm.

Hedlund, Oscar, ”Är han Operans Napoleon?”, Röster i Radio.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Cézanne-Reuterswärd, 1962, Paletten 2, 1965. Add-Art. Postcard. med följande kommentar: ”Talar Cézanne kinesiska? Under snart ett halvsekel har han hyllats som den moderna konstens grundare, som inkörsporten till det abstrakta måleriet. Han har blivit en ’klassiker’, en sakrosankt. Carl Fredrik Reuterswärds blasfemiska ’porträtt’ visar en ny inställning. Den heroiske Cézanne har bllivit obegriplig. 60-talets ’moderna’ söker andra ideal. Om dessa ideal och deras bakgrund handlar bl.a. ’En gränslös utopi’. Det är en sammanfattning av en serie artiklar, som kring årsskiftet publicerades i Sydsvenska Dagbladet (Malmö).” (Årsskiftet bör alltså ha varit 1964–1965.) I Paletten 2/1956 fanns Paul Cézanne, Självporträtt, omkr. 1887, reproducerat. Förmodligen var det den målningen som CFR använde till sin metabild.

Reuterswärd, Carl Fredrik, PRIX NOBEL, 1960–1966. Sju olika editioner utgivna av bl.a. Bonniers, Stockholm, och Edition Schwarz Milano. Tryckt hos Tryckeri AB Björkmans Eftr. Stockholm. Bonniers edition erhöll pris som årets bok 1965. Se nedan SAFT/ADS Matrikel & Annual 1965. ”En sida ur årets bok: Carl Fredrik Reuterswärds, PRIX NOBEL, Bonniers – återigen ett resultat av samarbetet mellan författaren och Tryckeri AB Björkmans Eftr, Kungl hovboktryckare i Stockholm.”

Granath, Olle, ”Bortom genregränserna, Happening”, Konst-revy 4-5. 1965.

Reuterswärd, Carl Fredrik, U.T. Press Release. Konstrevy 4-5, 1965. Foto Lütfi Özkök. Ännu ett exempel på ”The Page as  Alternative Space”.

Bergman, Hjalmar, Herr von Hancken, Bonniers (omslag CFR).

Swedish Art since 1945, Paletten International, red. Folke Edwards, Göteborg.

SAFT/ADS Matrikel & Annual 1965. En sida ur årets bok: Carl Fredrik Reuterswärd, PRIX NOBEL, Bonniers – ännu ett resultat av samarbetet mellan författaren och Tryckeri AB Björkmans Eftr, Kungl Hovbok-tryckare, Stockholm.

svisch, affisch, Lunds konsthall september 1965.

Gassiot-Talabot, Gérwild, ”La Figuration Narrative dans la Peinture Contemporaine”, Quadrum 18, 1965.

Idun-Veckojournalen nr 49 1965. CFR som omslagsbild bland en mängd miljoner. CAVIART.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Samlade verk, Porträtt av läsaren (Jacaranda, Ebenholz & Björk), 1965. Bonniers. Artists’ book. Se även Readers Digest 1959. Detta unika bokobjekt ställdes ut i skyltfönstret i Sandbergs bokhandel, Stock-holm. Bonniers annonserade ut boken och lät dessutom Reuter-swärd själv skriva recensionerna. En av dem publicerades i Sydsvenska Dagbladet 15 april 1966, se nedan.

Höök, Marianne, ”Hans måleri överraskar även honom själv”,  Svenska Dagbladet, 5.1. Bilden visar CFR i ateljén. Han sitter bakom en målning av sitt eget (felstavade) namn: CARL FERDRIK REUTERSWÄRD.
I hörnet står en gigantisk tub klister; därmed blir allt annat oerhört mycket mindre. Ännu ett sätt att minimalisera sig själv och världen. Jämför i övrigt vernissagekort La Galerie Bonnier, Lausanne, 23.2 1967 och 20.2 1969 samt Galerie Carneol, Göteborg, 13.12 1968, som är ytterligare exempel på hur CFR använt olika felstavningar av sitt namn i trycksaker.

1966
Edwards, Folke, Zeitgenössische Schwedische Kunst, Köln, 1966.

Wretholm, Eugen, Lund, Harry, ”Gummesons jubileumsutställning 1914-1941-1966”. Stockholm 1966.

Schade, Virtus, ”Carl Fredrik Reuterswärd”, Kunst nr 6, Odense 1966.

1:a internationella triennalen i teaterscenografi och kostymer, Novi Sad, Jugoslavien 1966.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Sydsvenska Dagbladet 15.4. Reuterswärds samlade.
I ingressen läser vi: ”Carl Fredrik Reuterswärds Samlade verk ses härovan. För säkerhets skull har Bonniers låtit författaren själv anmäla den massiva volymen. Var god läs: Samlade verk liknar intill förväxling en bok. Den är emellertid tillverkad i trä och helt massiv. Den bär inget författarnamn, titel eller förlagsnamn. Då den endast existerar i ett exemplar kan inte dess ’upplaga’ betraktas som ett antal kopior utan som avbilder; grafiska eller dem via våra läppar. Hur vi än formulerar oss i fallet kommer vi alltså alltid att leverera material till Samlade verk. Man skulle kunna kalla ett sådant beroende: Volymen kring en volym. Samlade verk är en konstruktion uteslutande byggd för vår verbala andning: illusionen av det sagda, som är det samlade verket. (Nu läser ni nu, men ni läste inte då då) – Och syre. För det ännu inte uttryckta. Det som har vårt nöd-vändigaste beroende. CARL FREDRIK REUTERSWÄRD”

Reuterwärd, Carl Fredrik, Bonniers Litterära Magasin 3/66. CFR presenterar sex av sina artists’ books: Snille & Smak. 1963 (Thinking is digestion – Wittgenstein). Bookwork.
Tärning för carmborond 1961-63. (Dé sphérique 1961). En rund tärning. Bookwork. 365 x 1 januari 1963. Bookwork.
Annons i New York Herald Tribune, Paris, Saturday-Sunday, January 19-20 1963. ”CARL FREDRIK REUTERSWÄRD Closed for holidays 1963 – 1972”. The Page as Alternative Space. Faber/Reuterswärd. 1963. Bookwork.
Samlade verk (Jacaranda, Eben-holz & Björk). 1965. Bookwork.

Hultén, Pontus, Art of our time. Thames & Hudson, London, 1966.

Hultén, Pontus, ”Junge dänische und schwedische Kunst”, Kunst unserer Zeit, DuMont Schauberg, Köln 1966.

Barbarber 48, Tijdschriften voor teksten september 1966, Annons New York Herald Tribune, två dikter och Brood Thinking is Digestion…, 365 x 1 januari 1963.

Håkansson, Björn, Nylén, Leif, Nya Linjer, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1966. Mer om denna boks omslag i min artikel ”The Page as Alternative Space”, se s. 326. CFR gestaltade sitt bidrag själv på sidorna 140-149. Han publicerar Interiör av polisens väntrum i fjärde distriktet 1954. Tänk om…, 1956, 1957, 1958, 1963. Nu läser ni nu. Men ni läser inte då, 1963. (Det är en variant på Nu läser ni det här som jag har strukit över. Lektioner, Errata, Tango, Exercis 1962. Prix Nobel (inträdestal i Sv. Akademien) 1960. Essayer 1961, en variant av På samma gång, VIP En aktersegling 1962. Får i kål 1964. Auktion/Aktion=Utbyte (1962). Gäddan som Lars Hillersberg ropade in genom att ropa Danmark. Snille & Smak (Thinking is digestion – Wittgenstein), 1963. Tärning för camborond 1961-63. 365 x 1 januari 1963. Annons 1963. Faber/Reuterswärd 1963 (Mediums Memory eller Faber & Faber). Samlade verk (Jacaranda, Ebenholz & Björk). 1965; fullständig titel är: Samlade verk. Porträtt av läsaren. Under medverkande står det i Nya Linjer: ”Carl Fredrik Reuterswärd svarar själv för urval och arrangemang av sina sidor.” Ett utmärkt exempel på ”The Page as Alternative Space”.

Reuterswärd, Carl Fredrik,
”En efterhängsen bild REMEMBRANDT”. Dagens Nyheter 21.8 1966. Ett slags mainfest – En lektion.
Innehåller också en variant på ”You are reading…” ”Nu läser ni nu, men ni läste inte då då.” ”The Page as Alternative Space.”

Linde, Ulf, ”Pejlinger”, katalog Louisiana 66. ”Carl Fredrik Reuterswärd”. Biografin har CFR skrivit själv. Reproduktion av en variant på Nu läser ni det här som jag strukit över, från Lektioner 1962.
En retuscherad variant finns i Upprorets tradition s. 103. Se även Bonniers Litterära Magasin 3/63 där det finns andra varianter ”Exercis; Nu läser ni det här som jag skrivit: Nu läser ni det här som jag skrivit. Nu läser ni det här som jag strukit över. Då stryker jag över: Nu läser ni det som jag skrivit. Och ni läser: Nu läser ni det här som jag skrivit. Trots att jag strukit över: Nu läser ni det här som jag skrivit: Mors!”
Se även Nya Linjer, 1966. Kataloguppgift: ”Carl Fredrik Reuterswärd: Værkene er markeret i rummet hvor de er udstillet.” I biografin uppger han att Arturo Schwarz i Milano gav ut Andoiulle. Det är alltså Får i kål på svenska.

Schade, Virtus, ”Professorn maler eveghedscigarer”, Berlingske Tidende, 2.1 1966.

HHM, ”Pejlinger 66 på Louisiana”, Information, 12.2.1966.

BE, ”På sporet af nutiden”, Politiken, 12.2 1966.

Wilman, Preben, ”Spridte positionsangivleser på Louisiana”,  Aktuellt, 12.2 1966.

Nikolajsen, Ejgil, ”Symptomer i tiden, Louisiana”, 12.2 1966.

”Til at tage alvorligt, Lousiana”, Jörgen Leth gör ett porträtt av CFR, 13.2.

Johansen, Ejner, ”Hvad vil de os?”. Berlingske Tidender, 14.2 1966.

”Konstens vägar idag, Louisia-na”, Helsingborgs Dagblad, 15.2 1966

”Omrids af Nutidskunsten”, Jyllandsposten, 16.2 1966.

Estvad, Leo, ”Den fysiske, intellektuelle, absurde etc. – virkelighed, Louisiana”. Berlingske Aftenavis, 5.3 1966.

Grandjean, Jean, ”Veje gennem Nutiden”, Valborg Stiftstidende, 8.3 1966.

Tygodnin, W, ”Swedzka sztuka i urbanistyka na warszawskich uystawach”, Warszawa, 11.3 1966.

”Swpótczesne marsttwo i rzezba szwecjl”, Wystaw, 11.3 1966.

Garzteska, Ewa, ”Szwedzi, jakich nie znamy”, Trybuna Ludu, Warszawa, 11.3 1966.

Rosén, Alf, ”Prix Nobel utan ord – Reuterswärd i trä”, Motala Tidning, 20.4 1966.

Sten, Vagn, ”Legende spilspillevende leg”, Paletten 2 1966.

Richter, Horst, ” Wörterbuch zu Brei gerührt, zeitgenössische schwedische Kunst in der Galerie Baukunst”,  Kölner Stadt-Anzeiger, 25.10 1966.

1967
Linea Sud, Anno IV – n. 5-6, Napoli.

Dorfles, G, Schwarz, A, Palazzoli D, ”Towards a Cold Poetic Image”, Galleria Schwarz, Milano 1967.

Cage John, ”How to Improve the World”. Great Bear Pamph-let, 1967, Something Else Press, New York 1967, (citerar REMEMBRANDT s. 8).

Cay, A, Carl Fredrik Reuterswärd, remembrandt f. ”REMEMBRANDT. Briefly.” Art and Artists, London aug. 1967.

Mannberg, Gustaf Adolf, Böckernas Värld nr 3 1967, Åhlen & Åkerlund Förlag, Stockholm. ”Nu ska vi fråga Carl Fredrik Reuterswärd vad han menar. Det talar han säkert inte om.” Artikeln är illustrerad med bl.a.  ”Nu läser ni det här som jag strukit över”. Mannbergs intervju är den enda artikel jag funnit, som tidigt närmar sig Carl Fredrik Reuterswärds idékonst och artists’ books ur ett annat perspektiv än poesi och litteratur.
Att Mannberg inte använder begreppet artists’ books är inte så konstigt, eftersom det inte ens var påtänkt 1967. Men han närmar sig Reuterswärds idékonst med nyfikenhet och formulerar sig mycket träffsäkert. Därmed är det en central artikel för förståelsen av Reuterswärds idékonst, att han mycket tidigt ägnade sig åt dessa konstformer, tidigare än vad de flesta känner till. Jag citerar ur artikeln: ”Det fattas ofta något i Carl Fredrik Reuterswärds verk. En dimension. Han utelämnar den med flit för att se vad som händer. I tomrummen kryper han själv in för att se ännu bättre vad som händer.”
Se s. 362.

Ekbom, Torsten, Angående Disciplinen Ombord. Dagens Nyheter 19.6 1967.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Gorilla 2, kalender, Bonniers, Stockholm 1967. ”Remembrandt.f.®”, uppslag i guldfolie.

Konstrevy 5/6 1967. Surrealistnumret. Repris på enkäten ”Har surrealismen spelat ut sin roll?” i Prisma 1/48. Sex unga konstnärer får samma fråga: ”Har surrealismen spelat ut sin roll?” CFR:s bidrag är intressant: ”Herr Redaktör, som svar på Eder enkät överlämnar jag härmed detta graverande dokument ’Tandpetarna’ som jag sommaren 1954 fann i en tobakshandel på sydöstra Malta. En ytterligare sanktion, Under ’Dents’ i Dictionnaire abrégé du Surréalisme finner man följande, ’Personne ne connait l’origine dramatique des dents. Paul Eluard & Max Ernst’ Vördsamt Carl Fredrik Reuterswärd.” Bilden föreställer ett kranium vars ögonhålor utgörs av två barnhuvuden och det triangel-formade näshålet är ett hundhuvud, barnens armar och händer sträcker sig ner mot tänderna och petar. ”The Page as Alternative Space”.

Williams, Emmet red, ”The Use of Prix Nobel”, Anthology of Concrete Poetry, Something Else Press, New York 1967.

Reuterswärd, Carl Fredrik, ”Meret  Oppenheim”, förord, katalogidé och affisch. Moderna Museets katalog nr 63 15.4 – 21.5 1967.

Jouffroy, Alain, ”Stockholm et guillotine”, Opus 4, 1967.

Lambert, J C, ”Suède – la paix dorée”, Opus international, 4, 1967.

Palazzoli, Daniela, ”Towards a cold poetic image”, Art International, Volume XI/2, Schweiz.

Nilsson, Björn, ”Reuterswärd ställer ut i Paris”, Expressen, 16.11 1967.

Schade, Virtus, ”Skriften på væggen”,  Berlingske Aften-avis, 5.10 1967.

1968
IL, ”Au Paradis Suédois”, Novelles littéraires, Paris 25.1 1968.

Pentacle 1968. NUNSKU katalog Musée des Arts Décoratifs, Paris 18 janvier – 31 mars 1968. CFR:s bidrag i katalogen De la discipline à bord har han själv utformat med text och teckningar. Katalogens omslag är komponerat av CFR och Ulf Linde. Hubert Johansson, Björkmans Eftr., deltog också aktivt i formgivningen av katalog och omslag.

Reuterswärd, Carl Fredrik, ”Människor jag mött. CFR berättar här på PUSS begäran om några av de mest framträdande personerna bakom New Yorks öfre & undre konstvärld”. Två sidor, 4 spalter med upp-räknade personer. PUSS nr 1 1968.

Moulin, Raoul-Jean, ”Pentacle une certain folie Suédoise”, Les Lettres Françaises 10.1 1968.

Griggs, ”Svenska konstnärer…”, Svenska Dagbladet,
18–19.1 1968.

Guston, Richard, ”Svensk utställning i Paris lovordas av kritikerna”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, 19.11 1968.

Granath, Olle, ”5 i Paris”, Dagens Nyheter, 21.1 1968.

Schneider, Pierre, ”La Folie froide des Suédois”, L’Express, 28-29.1 1968.

Cutler, Carol ”Pentacle Stars Five Swedish Painters”, International Herald Tribune, 31.1 1968.

Fermigier, André, ”Le pays où les bois est roi”, Le Nouvel Observateur, 6.2 1968.

Lacoste, Michel Conil, ”Le Pentacle Suédois”, Le Monde, 9.2 1968.

Bonnier, Nils Olof, recension av ”Pentacle, på Musée des Arts Décoratifs, Paris”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 26.2 1968.

Restany, Pierre, ”Pentacle”, Planète nr 39, Paris 1968.

Pierre, José, ”Coup d’oeil sur les Expositions de la saison”, Pentacle, Musée des Arts Décoratifs, L’Oeil, 18.1–31.3 1968.

Restany, Pierre, ”En känslosam lektion i konsten att se” (övers. Eugen Wretholm), Pentacle, Musée des Arts Décoratifs, Paris, Vecko Journalen 5, 1968.

Hagander, Astrid, foto Simonsson, Ulf, Vecko Journalen 5/1968. ”Kulturnytt. Bravo Pontus! Dina svenskäss vann stort i Paris.” Bildtext. ”Professor Carl Fredrik Reuterswärd förevisar sin ’Mascote pour movement-dans l’art för Paris nya ambas-sadörspar Anna och Gunnar Hägglöf, som invigde Parisut-ställningen.”

Müller, Grégoire, ”Paris”, Art and Artists, London, mars 1968.

Rowell, K, Stage Design, ’Studio Vista, London 1968.

Reuterswärd, Carl Fredrik, Mellanrummet. Paletten 3/68. ”The Page as Alternative Space”.

Etzler, Johan, ”Författare som målar”, katalog SAN & Kultur-delegationen, Stockholm 1968.

Sandelin, Börje, Främlingsfolket, Wahlström & Widstrand 1968. Förord Folke Edwards. (CFR ”Till Börje” dikt)

Parkinson, N, ”CFR-LASER”, Cover of Life, New York, 27 sept 1968.

Poetic Science, avec Robert Filliou e.a. Moderna Museet, Stockholm 10.11 68. Robert Filliou går ner från scenen och sätter sig bland publiken. Reuterswärd kommer in och läser Fillious text på perfekt engelska. Tar ca en halvtimme. Stort jubel. Han får enormt bifall för sin perfekta engelska. Några dagar senare avslöjas att han har läst texten playback. Egentligen är det skådespelaren Alain Blair som läser. Se Moderna Museets jubileumsbok 1983.