Erik Olson

Born 1901 in Halmstad, Sweden. Died in Halmstad 1986.

Publications

Also exhibited at Galerie Bel'Art in 1979, 1980, 1986, 1987, 1997, 2002, 2003.

Member of Halmstadgruppen

Biography - cv

Erik Olson was born in 1901 in Halmstad, Sweden. He grows into adulthood in a seafaring family, later his father becomes an engineer. In 1915 he creates the group Gnistan, together with his brother Axel Olson and his cousin Waldemar Lorentzon. He had his debut at an amateur exhibition in Halmstad in 1919 and is discovered by the collector Egon Östlund who then mediates contact to the artist Gösta Adrian Nilsson (GAN). In the year 1924, Erik Olson goes to Paris together with his cousin Waldenmar Lorentzon. They become pupils in the Modern Art Academie of Fernand Léger, a school with a spirit of Cubism. Erik Olson becomes close friend to the fellow students Otto G. Carlsund and Franciska Clausen. They all learn by Léger how to create their paintings architecturally with clean and clear colors. 

In December of 1924 to March of 1925 Erik Olson travels to Italy for studying. He then returns to Halmstad, Sweden, to serve his military service. In 1927 he returns to Paris and starts to work for Léger. In May of 1927 together with Otto G. Carlsund visit Piet Mondrian in his studio.In 1929 he gets married to the painter Solvig Sven-Nilsson. In the same year he forms Halmstadgruppen, together with Axel Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén and Stellan Mörner. He joins the group Cercle et Carré and makes the painting Röd Dominant, one of many neoplastic compositions. 
In the end of 1930 he paints Handsken är kastad, which becomes his first surrealistic work. In 1931 he joins the group Abstraction-Création, but takes the inspiration more and more from the surrealism, which is increasingly breaking through in Paris, around this time. He relates this new direction in art to the other members of the Halmstadgruppen
In 1934, Erik Olson joins the surrealistic group Gravitation and paints Sökaren I which is a surrealistic selfportrait.  In 1935 Erik Olson participates in the exhibition Kubisme-Surrealisme in Copenhagen, Denmark, an exhibition that he is also helping to arrange. 

In 1935 Erik Olson moves from Paris to Denmark and joins the Danish surrealism movement. He moves to the small fishing village Taarbeck outside of Copenhagen in 1936. He participates in the surrealism exhibition in London in 1936 and 1937. The following years he participates in a number of large international exhibitions, among others in Paris in 1938, he spends his summers on the coast in Halland, Sweden. In 1940 Erik Olson paints Dagpressen, a malicious portrait of Hitler that is black listed by the Gestapo.
He starts to experiment with the post impressionistic style in 1942-43. He moves back to Sweden in 1944 and becomes a steady resident in Halmstad. During the 1940's he takes part in Söndrumskolonin - at Halmstad, together with among others Sven X:et Erixson, Felix Hatz and the members of the Halmstadsgruppen. During this time he releases the color and form from his paintings and lets the coast of Halland become his inspiration. 
In 1950 Erik Olson converts to Catholicism and gets into contact with the Art- Sacré movement in Paris, they want to renew the sacral art within the art. During the 1950's he works in the spirit of the movement and his religious art-world becomes increasingly abstract and large in format. In 1963-64 he re-unites with his surrealism and creates a new artistic world view, where he mixes sacral and profane. Erik Olson has an exhibition in New York, in 1964. During the second half of the 1960's he creates a series of erotic paintings. Also during this time , and into 1970's he draws inspiration from the uproar of the time, as for example the environmental threat. The Flood becomes a commonly used motive in the late 1960's. In the beginning of the 1970's Erik Olson travels to Bretagne, France, and paints mirrored spaces, mazes of impossible perspectives and floating rocks in light and clear colors. In 1977 he paints a triptych for the Vatican museum. During the 1980's he re-unites partially with his religious and mythological art world – now with totally clean colors and an intensive light. Erik Olson dies in 1986.

His works are represented in all major museums in Sweden and also in 
The Museum of Modern Art, New York, Nasjonalgalleriet, Oslo, 
Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Centre Georges Pompidou, Paris.

Biography - Swedish 

Föds 1901 i Halmstad. Växer upp i en sjömansfamilj men fadern blir senare maskinist. Bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med brodern Axel Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och upptäcks av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian Nilsson. 1924 åker Erik Olson till Paris tillsammans med kusinen Lorentzon. De blir elever i Fernand Légers målarakademi Academie Moderne och skolas i kubismens anda. Erik Olson blir nära vän med eleverna Otto G Carlsund och Franciska Clausen och de lär sig av Léger att bygga sina målningar arkitektoniskt med rena klara färger.
December 1924 - mars 1925 åker Erik Olson till Italien för studier. Återvänder till Halmstad därefter och gör värnplikt. 1927 är han tillbaka i Paris och börjar arbeta för Léger. I maj 1927 tillsammans med Otto G. Carlsund besöker de Piet Mondrian i hans ateljé. Gifter sig med målarinnan Solvig Sven-Nilsson 1929. Samma år är han med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Axel Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner. 1930 ansluter han sig till den konkretistiska gruppen Cercle et Carré och gör målningen Röd dominant, en av många plangeometriska kompositioner. 1930 dottern Viveka föds


I slutet av 1930 målar han Handsken är kastad som blir hans första surrealistiska verk. 1931 blir han medlem i gruppen Abstraction-Création, men orienterar sig alltmer mot surrealismen som bryter igenom i Paris vid denna tid. Han förmedlar denna nya konstriktning till övriga medlemmar i Halmstadgruppen. 1934 blir Erik Olson medlem i surrealistgruppen Gravitation och målar Sökaren I som är ett surrealistiskt självporträtt. 1935 deltar Erik Olson i utställningen Kubisme-Surrealisme i Köpenhamn som han dessutom är med och arrangerar.
1935 flyttar Erik Olson från Paris till Danmark och sällar sig till de danska surrealisterna. 1936 bosätter han sig i fiskebyn Taarbeck utanför Köpenhamn och deltar i internationella surrealistutställningar i London 1936 och 1937. Åren därpå deltar han i ett flertal stora internationella utställningar, bl. a i Paris 1938 och tillbringar somrarna vid den halländska kusten.

1940 målar Erik Olson Dagspressen, ett nidporträtt av Hitler som svartlistas av Gestapo. 1942-43 börjar Erik Olson experimentera med en postimpressionistisk stil. Han flyttar hem till Sverige 1944 och blir bofast i Halmstad. Under 40-talet deltar han i Söndrumskolonin — en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen. Under denna tid frigör han färgen och formen i sitt måleri och låter den halländska kusten bli en inspirationskälla.
1950 konverterar Erik Olson till katolicismen och kommer i kontakt med art-sacré -rörelsen i Paris som vill förnya den sakrala konsten. Under 50-talet arbetar han i rörelsens anda och hans religiösa bildvärld blir allt mer abstrakt i stora format. 1963-64 återknyter han till sin surrealism och skapar en ny motivvärld där han blandar sakralt och profant. 1964 ställer Erik Olson ut i New York. Under andra hälften av 60-talet gör han en serie erotiska bilder. Samtidigt och in på 70-talet hämtar han också motiv från tidens oro så som miljöhot etc. Syndafloden blir ett vanligt motiv i slutet av 60-talet. Erik Olson reser till Bretagne i början av 70-talet och målar speglande rymder, labyrinter av omöjliga perspektiv och svävande klippor i ljusa, klara färger. 1977 målar han en triptyk till Vatikanmuseet. På 80-talet återknyter han delvis till sin religiösa och mytologiska bildvärld — nu med helt rena färger och ett intensivt ljus. Erik Olson går ur tiden 1986.

Translated by Anette Lindegaard