Group Exhibition

From the avantgarde

-

Works by:
GAN, Otto G. Carlsund, Erik Olson, CO Hultén, Max Walter Svanberg,
Adja Yunkers, Anders Österlin, Olivier Herdiés, Eric H. Olson,
Öyvind Fahlström, Per Olov Ultvedt & Carl Fredrik Reuterswärd

Works from the exhibition

Spader dam
Bord och figur
Den lyckliga stunden
Organ och former
Composition
Ögonförstörare
1
2
3

From the opening