Eddie Figge

Unknown works 1953 - 2001

-

Works from the exhibition

No Title
No Title
No Title
No Title
No Title
You are the same
Skarpa skuggor på min måne har jag sett
Jag är i ett drömlandskap i min ungdom
Det är förbi

From the opening