Jan Torsten Ahlstrand - GAN - Matroser och pantrar 1917

Exhibition: GAN - Waldemarsudde, Stockholm 2011